Konferencja Biznesu i Nauki 21-23 maja 2015

2015-07-01 20:04:40


W dniach 21 - 23 maja 2015 dwie członkinie koła uczestniczyły w konferencji Czas na rozwój. Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców. W trakcie konferencji, bazującej na metodyce think-tank, odbyły się dwie prelekcje Krzysztofa Kowalskiego Dyrektora Generalnego DGS Poland Sp. z o.o. oraz Leszka Grabarczyka Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wybitnych postaci biznesu i nauki, które stanowiły punkt wyjścia do dyskusji panelowych. poświęconych aktualnym problemom biznesu, moderowanych przez cenionych  ekspertów. 
Dyskusje w interdyscyplinarnych zespołach prowadzone były w obszarach: CSR - mit czy rzeczywistość, komunikacja w organizacji, zarządzanie różnorodnością, kapitał społeczny w przedsiębiorstwie, kształtowanie innowacyjnego i konkurencyjnego modelu biznesowego, kształtowanie współpracy z klientami i współpracy międzyorganizacyjnej - źródło tworzenia wartości dla klienta i organizacji, rekrutacja pracowników jako narzędzie tworzenia kapitału ludzkiego w firmie, wpływ zmian otoczenia przedsiębiorstwa na zarządzanie pracownikami, ewolucja źródeł sukcesu współczesnych organizacji - nowy rynek, nowe metod konkurowania, nowe technologie i cyfryzacja w służbie marketingu, rola partnerstwa biznes-nauka, kształtowanie prorozwojowej kultury organizacyjnej w firmie, przyspieszenie funkcjonowania organizacji - szanse i zagrożenia społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, kształtowanie karier pracowników, doskonalenie procesu dzielenia się wiedzą przez pracowników firm. Podstawą konferencji była wymiana doświadczeń i wiedzy oraz próba wypracowania rozwiązań na temat omawianych problemów.

 

« powrót
Własna strona www za darmo - sprawdź