Podsumowanie I Przeglądu Kół Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego

2015-12-19 10:12:05

W dniu 15.12.2015 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbył się I Przegląd Kół Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas wydarzenia zaprezentowały swoją działalność Koła Naukowe i Organizacje Studenckie o charakterze ogólnopolskim działające przy Uniwersytecie Szczecińskim.
Po uroczystym rozpoczęciu wydarzenia, głos zabrali: Prorektor ds. studenckich prof. Dr hab. Jacek Buko oraz Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ds. studenckich prof. Dr hab. Małgorzata Łatuszyńska.
Na Przegląd zgłosiło 50 Kół Naukowych i 3 Organizacje Studenckie działające na wydziałach: Biologicznym, Humanistycznym, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Matematyczno-Fizycznym, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nauk o Ziemi, Prawa i Administracji oraz Zarządzania i Ekonomiki Usług. Wśród Organizacji Studenckich znalazły się: AIESEC, ELSA Szczecin (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin) oraz Erasmus Student Network Szczecin. Obecni podczas wydarzenia mogli również dowiedzieć się, jak funkcjonuje Akademickie Biuro Karier oraz jak nawiązać współpracę z tą jednostką.
Członkowie Kół Naukowych opowiadali o tym, czym się zajmują oraz jakie mają plany na przyszłą działalność Podczas wydarzenia, Koła Naukowe przygotowały atrakcje dla obecnych, takie jak: zdjęcia z wypraw studentów oraz badań, jakie prowadzą, wystawa minerałów i skamieniałości, które członkowie Koła Naukowego Geologów przynieśli specjalnie na tę okazję czy prezentacja w język u hiszpańskim. 

Wydarzenie miało na celu pokazanie, iż studenci nie są bierni, lecz aktywnie biorą udział w życiu studenckim na Uniwersytecie Szczecińskim. Ponadto, członkowie Kół mogli wymienić się opiniami, doświadczeniami oraz pomysłami, jakie realizują w ramach swojej działalności.

Dla uczestników zapewniony był także poczęstunek, który umilił przerwę kawową podczas Przeglądu.  Uczestnictwo w Kole Naukowym to okazja do pogłębienia swoich pasji, odnalezienia nowych bądź po prostu spędzanie czasu z ludźmi, którzy mają podobne upodobania. 

Po Przeglądzie wydany zostanie biuletyn o Kołach Naukowych, które wzięły udział w wydarzeniu.
Organizatorami I Przeglądu Kół Naukowych byli Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz członkowie Kół Naukowych
« powrót
Własna strona www za darmo - sprawdź