Historia

Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania „Inicjatywa" powstało w czerwcu 2005 roku. Misją Koła jest umożliwienie studentom Uniwersytetu Szczecińskiego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na Uczelni, rozwój zdolności interpersonalnych oraz umiejętności pracy zespołowej poprzez realizację licznych projektów zbliżających do siebie środowiska: żaków i biznesu.

Opiekunem naukowym jest dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila prof. US.

Działalności Koła przyświecają następujące cele: 

1. Stwarzanie członkom KNOiZ okazji do pogłębiania wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych, z ukierunkowaniem na problemy zarządzania.
2. Przenoszenie wiedzy teoretycznej zdobywanej podczas studiów na działania praktyczne.
3. Przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego WNEiZ i dbałości o wizerunek Uniwersytetu Szczecińskiego

Koło Naukowe „Inicjatywa” realizuje wiele ciekawych projektów. Najważniejszym z nich jest Zarządzanie w Praktyce - cykliczne spotkania studentów z menedżerami. Spotkania te mają charakter warsztatów, w trakcie których omawiane są konkretne problemy z zakresu zarządzania, z jakimi zaproszeni goście spotkają się w swojej pracy zawodowej.

Ważnym elementem działalności Koła jest pomoc w organizacji i aktywne uczestnictwo w spotkaniach Forum Regionalnego GRYF, organizowanego w ramach europejskiego projektu Foresight. Są to cykliczne spotkania ludzi biznesu, kultury,nauki, służące integracji różnych środowisk oraz promowaniu cennych inicjatyw prorozwojowych dotyczących miasta i regionu.Ponadto Koło Naukowe pomaga w realizacji, prowadzonych przez Zespół Badawczy „Integracja” przy katedrze Organizacji i Zarządzania, badań naukowych zdobywając w ten sposób wiele cennych umiejętności. Staramy się również rozwijać swoją wiedzę oraz zdobywać doświadczenie uczestnicząc w konferencjach naukowych. W naszej działalności nie zapominamy o niesieniu pomocy innym, stąd też zaangażowanie Koła w działalność charytatywną.

Aktywnie bierzemy udział w „życiu” naszej Uczelni poprzez uczestnictwo w takich przedsięwzięciach jak np. „Festiwal Nauki” dzięki czemu współtworzymy panujący w niej wyjątkowy klimat. Nasza działalność nie ogranicza się  wyłącznie do pracy, równie ważny jest odpoczynek i zabawa. Organizowane wspólnie wyjścia plenerowe, wspólne spędzanie wolnego czasu, pozwalają się zrelaksować i zdobyć nowe pomysły do dalszej współpracy.

Działalność w Kole Naukowym pozwala studentom rozwijać zainteresowania, a jednocześnie miło spędzać czas wolny. 
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW