Inna

Aktywnie uczestniczymy w życiu Uczelni. Nasza działalność  nie ogranicza się wyłacznie do warsztatów, konferencji oraz wolontariatu ale również innego rodzaju działalność jak:

 • Konkurs wiedzy ekonomicznej współorganizowany wraz z Stowarzyszeniem Wiggor z Wrocławia


 • Ogólnopolski Ranking Pracodawców Kompas - uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym     przez Koło Naukowe Konsultingu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 


 • Prezentacja Koła na Deptaku Bogusława podczas Juwenaliów. Podczas targów promowaliśmy    koło, wymienialiśmy się kontaktami z innymi organizacjami oraz doświadczeniami z działalności    studenckiej


 • Współorganizowaliśmy spotkania studentów kierunku Informatyka z przedstawicielami niemieckich przedsiebiorstw, inicjowanych     przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.


 • Pomoc w organizacji spotkań Forum Gryf


 • Przygotowanie publikacji do miesięcznika wydziałowego "Wykładnik"


 • Pomoc w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przez Katedrę Organizacji i Zarządzania oraz Zespół Badawczy "Integracja"


 • Organizacja spotkania integracyjnego dla członków Koła 

 • Od juniora do seniora - lekcja przedsiębiorczości w Gimnazjum nr 1 w Szczecinie


 • Dzień Uni Europejskiej - test wiedzy o Unii Europejskiej 

 • Dzień Studenta - test wiedzy o WNEiZ oraz US 

 • I przegląd Kół Naukowych US
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW