Konferencje

Od początku działalności naszego koła zorganizowaliśmy bądź współorganizowaliśmy następujące konferencje:

 • "Jak wygrać w dzisiejszym świecie" - organizator


 • "Zarządzanie zasobami ludzkimi w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach" - organizator. Goście specjalni: Tomasz Adamczyk - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy firmy EPA oraz Jolanta Bogutyn-Przybyszewska -  Dyrektor Unikadr, a także kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz studenci.


 • "Wymarzony Szczecin" - współorganizator. Zaproszeni goście: Prezydent Miasta Szczecin,  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prorektor US, radni Miasta Szczecin oraz Województwa Zachodniopomorskiego


 • "Inspiring Solutions 0.4." - współorganizator. Konferencja odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zajęciach uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Koła Naukowego "Inicjatywa".


 • II Interdyscyplinarna Konferencja Studencka "Gospodarka, zarządzanie, środowisko"- współorganizator. Konferecja miała miejsce w Barzkowicach. Podczas konferencji członkowie wygłosili referat na temat "Rola kobiet w zarządzaniu"


 • "Młodzież w regionie"- współorganizator. Włączyliśmy się w proces przygotowania konferencji, której tematem było realne szanse rozwoju młodzieży w województwie zachodniopomorskim. Gośćmi specjalnymi byli: Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski


 • "Biznes&Kultura" - organizator


 • Konferencja Kół Naukowych WNEIZ - Wspólnie z pozostałymi kołami naszego wydziału zorganizowaliśmy konferencje dla Kół Naukowych Wydziałau Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.


 • IV Interdyscyplinarna Konferencja Studencka "Gospodarka, zarządzanie, środowisko"- współorganizator. Konferecja miała miejsce w Barzkowicach. W ramach publikacjii po konferencyjnej został napisany artykuł na temat "Pokolenie Y na rynku pracy - oczekiwania wobec pracy i pracodawcy"

 • Seminarium "Gender, Innovation and Economic Growth. Research and Practice" ogranizowane w ramach projektu Winnet BSR - współorganizacja


 • Czas na rozwój – Wyzwania dla przedsiębiorców i naukowców - Konferencja Biznesu i Nauki

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego- organizator; zaproszeni goście:Magda Olejnik - Fosfan S.A. (Laureat Plebiscytu Równa Firma), Joanna Dudek i Kinga Parasiak -Bridgestone Stargard Sp. z o.o., Paulina Pilawska - COPERNICUS Sp. z o.o.

 • Kapitał ludzki w przedsiebiorstwie i gospodarce- perspektywa zarządzania i ekonomii- współorganizator konferencji naukowej

 • LEADERSHIP IN POST-GLOBALIZATION ERA? - współorganizacja konferencji; goście specjalni: prof. Andrzeja K. Koźmiński 
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW